Obie te książki upowszechniły krytyczny stosunek do historyzmu jako zjawiska określającego twórczość XIX wie­ku.  Giedion, Pevsner i wielu ich kontynuatorów oceniali dorobek XIX wieku według kryteriów ukształtowanych przez awangardę XX wieku, takich jak: zasada zgodności formy z funkcją użytkową, zasada zgodności formy z kon­strukcją, negatywny stosunek do ornamentu i wszelkich imi­tacji, zasada uwidaczniania konstrukcji i cech materiału, za­sada oryginalności. Wobec takiego podejścia jedynie obiekty wytyczające prostą linię tradycji funkcjonalizmu  otrzymy­wały ocenę pozytywną, natomiast wątpliwości budziły zjawi­ska od tej linii odbiegające, a właśnie takim była architek­tura określana mianem historyzmu.